645.00

בקר טמפרטורה אוטומטי מלא.

טמפרטורה, לחות, גלגול ביצים שמאל וימין, תאורה, מאווררים, מאוורר אויר צח, מספר תוכניות לפי סוגי הביצים.

התראות חום יתר, חום נמוך, התראות לחות וטמפרטורה.

רגש טמפרטורה

רגש לחות.