13.00 7.00

עצם דיונון לתוכי, תוספת סידן טבעית, חשוב ביותר לחיזוק העצמות ובמיוחד לתוכים בתקופות הריבוי וההטלות