בקרים לשמירת טמפרטורה באופן שישמור על טמפרטורה קבועה ומבוקרת וימנע חום יתר וכוויות לזוחלים.