חטיפי בריאות של חברת בנלוקס העולמית, החטיפים מכילים חומרים איכותיים בלבד.